Peticija prieš medžioklę strėlėmis Lietuvoje

2020-05-12 – DĖMESIO! KVIEČIAME PASIRAŠYTI NAUJĄ PETICIJĄ, KURI REIKALAUJA K. MAŽEIKOS ATLEIDIMO IŠ MINISTRO PAREIGŲ. SPAUSKITE ČIA:

 • ŠI PETICIJA SUKURTA 2018-04-05. JI BUVO SKIRTA PASIPRIEŠINTI MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMAMS LR SEIME 2018 METAIS. SU 60.000 PARAŠŲ JI BUVO ĮTEIKTA VISIEMS SEIMO NARIAMS, SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO NARIAMS IR TUOMETINIAM APLINKOS MINISTRUI. SUSIVIENYJĘ APLINKOSAUGOS AKTYVISTAI, REKORDINIS KIEKIS PARAŠŲ, DIDŽIULIS VISUOMENĖS DĖMESYS IR SEIMO NARIŲ NEABEJINGUMAS UŽKIRTO KELIĄ LANKŲ MEDŽIOKLĖJE ĮTEISINIMUI.
 • TAČIAU 2020 M. GEGUŽĖS MĖN. APLINKOS MINISTRAS KĘSTUTIS MAŽEIKA, LAUŽYDAMAS TEISĖKŪROS ĮSTATYMĄ, NEDERINES TO SU VISUOMENE, PAKEITĖ MEDŽIOKLĖS TAISYKLES IR SAVAVALIŠKAI ĮTEISINO LANKŲ NAUDOJIMĄ MEDŽIOKLĖJE.
 • GERBIANT 60.000 PASIRAŠIUSIŲJŲ 2018 METAIS, MES NEGALIME KOREGUOTI ŠIOS PETICIJOS TEKSTO, TAČIAU JEI JŪS ESATE PRIEŠ LANKŲ NAUDOJIMĄ MEDŽIOKLĖJE – JŪS GALITE PO ŠIA PETICIJA PASIRAŠYTI IR DABAR.

PASIRAŠYKITE PETICIJĄ PRIEŠ LANKŲ IR PROŽEKTORIŲ NAUDOJIMĄ MEDŽIOKLĖJE!

Adresatas: LR Seimo nariai, Aplinkos ministras

2018-03-29 LR Seime pateiktas pasiūlymas keisti LR Medžioklės įstatymą ir įteisinti medžioklę lankais bei prožektorių naudojimą medžioti plėšriuosius žvėris. MES SU TUO NESUTINKAME! AR TU SU MUMIS?

MEDŽIOKLĖ LANKAIS – DAUGIAU KANČIOS

 • Medžioklė lankais kai kuriose šalyse vyksta kaip komercinės medžioklės dalis, tai yra pramoginė medžioklė vien dėl malonumo žudyti.
 • Taikliai pataikyti iš lanko į žvėrį gali tik įgudęs lanku medžioti medžiotojas, tačiau komercinių medžioklių klientai nebūtinai yra įgudę, jie nusiperka pramogą. Medžioklės įstatymo pakeitimo iniciatoriai nepasiūlė rengti papildomus gebėjimų ir įgūdžių egzaminus norintiems medžioti lanku.
 • Šaunant iš lanko yra labai didelė rizika tik sužeisti žvėrį. Jam pribaigti gali reikėti daug šūvių arba jis pabėgs ir dvės kančiose nuo patirtų traumų. Todėl medžioklė lanku yra neetiška ir smarkiai padidinanti aukos kančias.
 • Jei apie miške vykstančią medžioklę šiuo metu sužinome iš aidinčių šūvių garso, tai apie medžioklę lankais sužinoti bus neįmanoma – padidėja rizika į medžioklės zoną įžengti ir būti sužeistiems paprastiems miško lankytojams, grybautojams.
 • Medžioklė lanku yra sunkiai pastebima ir negirdima, todėl tokios priemonės įteisinimas padės nebaudžiamam brakonieriavimui.

MEDŽIOKLĖ SU PROŽEKTORIAIS – NAIKINIMO BŪDAS

 • Pasiūlymas
  naudoti prožektorius atspindi siekį naikinti plėšriuosius žvėris, nors
  gamtos ekosistemoje plėšrūnai yra būtini. Siekis naikinti yra
  nepriimtinas.
 • Teikiantys pataisas Seimo nariai motyvuoja, kad
  plėšrūnai nešioja ligas, kaip pasiutligę bei niežus ir tai grėsminga
  žmonėms. Tačiau šie teiginiai smarkiai perdėti ir net dezinformuojantys –
  pasiutligės atvejų Lietuvoje nenustatyta trejus metus, niežai yra
  nesunkiai pagydomi. Iš tikrųjų kai kurie medžiotojai siekia šalinti savo
  konkurentus – nes plėšrieji žvėrys taip pat medžioja.
 • Dirbtinės šviesos šaltiniai pagrindiniame ES gamtosaugos dokumente – Buveinių direktyvoje – yra priskirti prie naikinimo priemonių ir draudžiami, nes šviesos apakinti žvėrys praranda nuovoką, nebėga nuo pavojaus ir tampa lengva daug jų sumedžioti.
 • Daliai plėšrūnų, kurie yra įtraukti kaip saugomos rūšys į Buveinių direktyvą (vilkui, lūšiai, šakalui, ūdrai, miškinei kiaunei, šeškui) draudimas medžiojant naudoti prožektorius yra vienareikšmis. Todėl siūlomi Medžioklės įstatymo pakeitimai prieštarauja tarptautiniams gamtosauginiams susitarimams.
 • Leidžiant naudoti prožektorius vienai rūšiai, kai kitoms jie yra draudžiami, sudaromos sąlygos brakonieriavimui, nes nėra įmanoma sukontroliuoti, ar su turimu prožektorium apšvietus nebus šauta į kitą žvėrį.

PASIRAŠYK PETICIJĄ – PADĖK MUMS APGINTI ŽVĖRIS!

Šį žiaurų ir prieštaraujantį tarptautiniams gamtosaugos susitarimams pasiūlymą Seimui pateikė „žaliaisiais valstiečiais“ save drįstantys vadinti Kęstutis Mažeika, Jonas Jarutis, Viktoras Rinkevičius ir Dainius Gaižauskas, socialdemokratas Andrius Palionis ir konservatorius Paulius Saudargas.

Visuomenės pozicija labai svarbi. Naktinių taikiklių įteisinimo projektas Seime buvo bandomas prastumti 4 kartus! Dėl jūsų palaikymo ir susipratusių Seimo narių įstatymas nebuvo priimtas. Nelikime abejingi ir šį kartą – užkirskime kelią šiam barbariškam įstatymui!

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos Vilkas“
Visuomeninis judėjimas „Aš prieš medžioklę“

Pasirašykite peticiją prieš lankų ir prožektorių naudojimą medžioklėje!

ŠI PETICIJA SUKURTA 2018-03-29. JI BUVO SKIRTA PASIPRIEŠINTI MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMAMS LR SEIME 2018 METAIS. SU 60.000 PARAŠŲ JI BUVO ĮTEIKTA VISIEMS SEIMO NARIAMS, SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO NARIAMS IR TUOMETINIAM APLINKOS MINISTRUI. REKORDINIS KIEKIS PARAŠŲ, DIDŽIULIS VISUOMENĖS DĖMESYS IR SEIMO NARIŲ NEABEJINGUMAS UŽKIRTO KELIĄ MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMAMS IR LANKŲ ĮTEISINIMUI.

TAČIAU 2020 M. GEGUŽĖS MĖN. APLINKOS MINISTRAS KĘSTUTIS MAŽEIKA APGAULĖS BŪDU, LAUŽYDAMAS TEISĖKŪROS ĮSTATYMĄ, NEDERINES TO SU VISUOMENE, PAKEITĖ MEDŽIOKLĖS TAISYKLES IR SAVAVALIŠKAI ĮTEISINO LANKŲ NAUDOJIMĄ MEDŽIOKLĖJE.

GERBIANT 60.000 PASIRAŠIUSIŲJŲ 2018 METAIS, MES NEGALIME KOREGUOTI ŠIOS PETICIJOS TEKSTO, TAČIAU JEI JŪS ESATE PRIEŠ LANKŲ NAUDOJIMĄ MEDŽIOKLĖJE - JŪS GALITE PO ŠIA PETICIJA PASIRAŠYTI IR DABAR.

Adresatas: LR Seimo nariai, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, Aplinkos ministras

PETICIJA

Mes, pasirašydami šią peticiją, prieštaraujame 2018-03-29 LR Seime pateiktam pasiūlymui keisti LR Medžioklės įstatymą ir įteisinti medžioklę lankais bei prožektorių naudojimą medžioti plėšriuosius žvėris.

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, su tuo nesutinkame, nes:

MEDŽIOKLĖ LANKAIS – DAUGIAU KANČIOS

- Medžioklė lankais kai kuriose šalyse vyksta kaip komercinės medžioklės dalis, tai yra pramoginė medžioklė vien dėl malonumo žudyti.
- Taikliai pataikyti iš lanko į žvėrį gali tik įgudęs lanku medžioti medžiotojas, tačiau komercinių medžioklių klientai nebūtinai yra įgudę, jie nusiperka pramogą. Medžioklės įstatymo pakeitimo iniciatoriai nepasiūlė rengti papildomus gebėjimų ir įgūdžių egzaminus norintiems medžioti lanku.
- Šaunant iš lanko yra labai didelė rizika tik sužeisti žvėrį. Jam pribaigti gali reikėti daug šūvių arba jis pabėgs ir dvės kančiose nuo patirtų traumų. Todėl medžioklė lanku yra neetiška ir smarkiai padidinanti aukos kančias.
- Jei apie miške vykstančią medžioklę šiuo metu sužinome iš aidinčių šūvių garso, tai apie medžioklę lankais sužinoti bus neįmanoma - padidėja rizika į medžioklės zoną įžengti ir būti sužeistiems paprastiems miško lankytojams, grybautojams.
- Medžioklė lanku yra sunkiai pastebima ir negirdima, todėl tokios priemonės įteisinimas padės nebaudžiamam brakonieriavimui.

MEDŽIOKLĖ SU PROŽEKTORIAIS – NAIKINIMO BŪDAS

- Pasiūlymas naudoti prožektorius atspindi siekį naikinti plėšriuosius žvėris, nors gamtos ekosistemoje plėšrūnai yra būtini. Siekis naikinti yra nepriimtinas.
- Teikiantys pataisas Seimo nariai motyvuoja, kad plėšrūnai nešioja ligas, kaip pasiutligę bei niežus ir tai grėsminga žmonėms. Tačiau šie teiginiai smarkiai perdėti ir net dezinformuojantys – pasiutligės atvejų Lietuvoje nenustatyta trejus metus, niežai yra nesunkiai pagydomi. Iš tikrųjų kai kurie medžiotojai siekia šalinti savo konkurentus – nes plėšrieji žvėrys taip pat medžioja.
- Dirbtinės šviesos šaltiniai pagrindiniame ES gamtosaugos dokumente – Buveinių direktyvoje – yra priskirti prie naikinimo priemonių ir draudžiami, nes šviesos apakinti žvėrys praranda nuovoką, nebėga nuo pavojaus ir tampa lengva daug jų sumedžioti.
- Daliai plėšrūnų, kurie yra įtraukti kaip saugomos rūšys į Buveinių direktyvą (vilkui, lūšiai, šakalui, ūdrai, miškinei kiaunei, šeškui) draudimas medžiojant naudoti prožektorius yra vienareikšmis. Todėl siūlomi Medžioklės įstatymo pakeitimai prieštarauja tarptautiniams gamtosauginiams susitarimams.
- Leidžiant naudoti prožektorius vienai rūšiai, kai kitoms jie yra draudžiami, sudaromos sąlygos brakonieriavimui, nes nėra įmanoma sukontroliuoti, ar su turimu prožektorium apšvietus nebus šauta į kitą žvėrį.

Todėl reikalaujame imtis visų Jums pagal pareigas priklausančių veiksmų, kad nebūtų priimti planuojami Medžioklės įstatymo pakeitimai, kurie sudarytų galimybę medžiotojams medžioklėse naudoti lankus ir prožektorius.

**your signature**

101,960 parašų = 93% tikslo pasiekta
0
110,000

Pasidalinkite su draugais!